0983.360.281

Hiển thị 1–12 của 102 kết quả

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.
( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.
Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Điện Thoại IP Phone

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream DP720

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream DP750

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1620

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1625

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP1628

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP2135

Điện Thoại IP GRANDSTREAM

Điện thoại Grandstream GXP2140

Điện Thoại IP ATCOM

Điện thoại IP Atcom A11

Điện Thoại IP Phone

Điện thoại IP Atcom A11W