0983.360.281

Thiết bị camera hội nghị PTZ Pro

Logitech PTZ Pro Camera là một thiết bị hội nghị có chất lượng video HD. Là thiết bị chuyên dùng cho các phòng họp hội nghị, giáo dục, y tế, và các không gian họp chuyên môn khác.

Thiết bị camera hội nghị PTZ Pro