0983.360.281

Microphone mở rộng cho Logitech Group

Microphone mở rộng cho Logitech Group mở rộng phạm vi của hệ thống hội nghị truyền hình GROUP. Hỗ trợ tối đa 20 người trong một căn phòng lớn.

Microphone mở rộng cho Logitech Group