0983.360.281

Gateway Dinstar UC2000-VE-4G-B

Gateway Dinstar UC2000-VE-4G-B với 4 cổng GSM, các cuộc gọi định tuyến giữa SIP và GSM, hỗ trợ GSM băng tần 850/900/1800/1900 MHz, truyền / nhận tin nhắn SMS,

Gateway Dinstar UC2000-VE-4G-B