Tổng đài điện thoại nội bộ

khuyến mại tổng đài ảo
Eco - Từ 1 Đến 10 Máy Lẻ
25.000 Đồng/ Máy Lẻ
• Free phí khởi tạo
• Lời chào tự động
• Miễn phí gọi nội bộ
• Giám sát cuộc gọi
• Đàm thoại Tay 3
• Toàn quyền quản trị
• TÍch hợp 1800/1900/Cố Định/ Di Động.
Business - Từ 11 Đến 20 Máy Lẻ
20.000 Đồng / Máy Lẻ
• Free phí khởi tạo
• Lời chào tự động
• Miễn phí gọi nội bộ
• Giám sát cuộc gọi
• Đàm thoại Tay 3
• Toàn quyền quản trị
• TÍch hợp 1800/1900/Cố Định/ Di Động .
Global - Từ 21 đến 30 Máy Lẻ
15.000 Đồng / Máy Lẻ
• Free phí khởi tạo
• Lời chào tự động
• Miễn phí gọi nội bộ
• Giám sát cuộc gọi
• Đàm thoại Tay 3
• Toàn quyền quản trị
• TÍch hợp 1800/1900/Cố Định/ Di Động
Vip - Trên 30 Máy Lẻ
10.000 Đồng / Máy Lẻ
• Free phí khởi tạo
• Lời chào tự động
• Miễn phí gọi nội bộ
• Giám sát cuộc gọi
• Đàm thoại Tay 3
• Toàn quyền quản trị
• TÍch hợp 1800/1900/Cố Định/ Di Động

Sản phẩm dịch vụ khác

Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2

Điện thoại IP Yealink SIP-T21 E2

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Điện thoại VoIP Yealink SIP-T27G

Điện thoại VoIP Yealink SIP-T57W

Điện thoại VoIP Yealink SIP-T56A

Điện thoại VoIP Yealink SIP-T54W

Điện thoại IP Yealink SIP-T53W

Điện thoại IP Yealink SIP-T19P E2

Điện thoại IP Yealiik SIP-T21 E2

Điện thoại VoIP không dây YealinkW56P

Điện thoại Voip Yealink W53P

Điện thoại VoIP Atcom A10W

Điện thoại VoIP Atcom A20W

Điện thoại VoIP ATCOM A20WAC

Điện thoại VoIP Atcom A10W

Panasonic KX-TS500

Panasonic KX -T37 CID 

PANASONIC KX-TSC 92 CID 

PANASONIC KX – TS520

Panasonic KX – TS820

Panasonic KX – TS840

PANASONIC KX – TS880

PANASONIC KX-TSC11

Panasonic KX-TGB110

Panasonic KX-TGB112

Panasonic KX-TGC210

Panasonic KX-TGC212

Panasonic KX-TGB110

KX-TGC312

Panasonic KX-TGC210

Panasonic KX-TGC212